تاریخ تحلیلی صدر اسلام 1 - به زبان انگلیسی

کد مطلب : 1109
تعداد بازدید : 634
1401/05/13
تاریخ تحلیلی صدر اسلام 1 (2 واحد) تدریس به زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی و سطح دو توسط استاد شهریار شجاعی در 16 جلسه ضبط تصویری و تدوین شد.
تاریخ تحلیلی صدر اسلام 1 - به زبان انگلیسی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام 1 (2 واحد)  تدریس به زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی و سطح دو توسط استاد شهریار شجاعی در 16 جلسه ضبط تصویری و تدوین شد.

مطالب مشابه

نظرات خود در رابطه با این مطلب را مطرح نمائید
captcha