انجمن های علمی

 

انجمن‌های شکل گرفته و در حال شکل‌گیری حوزه-آنلاین:

  1. اسلام از نگاه غرب
  2. اخلاق بین ادیان
  3. بررسی الگوهای روابط میان‌فرهنگی
  4. معماری اسلامی
  5. مدیریت اماکن متبرکه و زیارت
  6. علم النفس و تربیت دینی